Velkommen til Armoni

Armoni er den fælles hjemmeside for de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Armoni står for "arbejdsmedicinens on line informationssystem". Hjemmesiden indeholder de kliniske vejledninger og instrukser der bruges ved udredning af arbejdsmedicinske patienter. Endvidere er der oplysninger om de arbejdsmedicinske klinikkers forskning, patientvejledningspjecer, rapporter om arbejdsmæssige eksponeringer og en række øvrige oplysninger - kig under de enkelte menupunkter.

Der er for alle ansatte på de arbejdsmedicinske klinikker og andre arbejdsmiljøprofessionelle der bidrager til udviklingen af Armoni adgang via password til til et fælles e-room, hvor man har mulighed for at dele informationer og dokumenter med hinanden. Der er masser af muligheder for funktioner, fildeling, debat, oprettelse af lukkede og åbne interessegrupper. Du kan bede om adgang ved at oprette konto i sidemenuen.

Siden er aktuelt nyudviklet og bliver løbende opdaterede med nye og reviderede kliniske vejledninger og dokumenter

Kommentarer med forslag til forbedringer, indhold, oprettelse af nye funktioner og lignende, bedes mailet til: Ole Carstensen.